0902 313 948 Hàng ngày 8:30 AM - 7:00 PM
Khách sạn TheLight

Tiêu chuẩn 4 sao

Khách sạn TheLight
86B Tran Phu St, Nha Trang city, Khanh Hoa province, Viet Nam
Khách sạn Mường Thanh

Tiêu chuẩn 4 sao

Khách sạn Mường Thanh
Số 6 Dương Hiến Quyền, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
Khách sạn VDB Nha Trang

Tiêu chuẩn 4 sao

Khách sạn VDB Nha Trang
Số 50 Phạm Văn Đồng, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Khách sạn Angella Nha Trang

Tiêu chuẩn 4 sao

Khách sạn Angella Nha Trang
Số 03 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
Khách sạn Viễn Đông Nha Trang

Tiêu chuẩn 3 sao

Khách sạn Viễn Đông Nha Trang
Số 01 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Khách sạn Golden Rain Nha Trang

Tiêu chuẩn 3 sao

Khách sạn Golden Rain Nha Trang
142 Hùng Vương, Thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.