0902 313 948 Hàng ngày 8:30 AM - 7:00 PM
Trang chủ Tin tức

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE 4-7 CHỔ

11/23/2015 11:12:05 PM - Hoàng Châu Travel

BẢNG GIÁ THEO LỘ TRÌNH

STT Tuyến đường Thời gian Giá
Chưa VAT
                 6.500
1 Đón hoặc Tiễn SB (trong tour) 3 hours     500.000
2 Đón hoặc Tiễn SB (ngòai  tour) 4 hours     500.000
3 City 1/2 ngày 3-4 hours     600.000
4 City 01 ngày (trong tour) 6-8 hours   1.100.000
5 City 01 ngày (ngoài tour) 6-8 hours   1.300.000
6 Ăn tối (trong tour) 3 hours     300.000
7 Ăn tối (ngoài tour)/Bình Quới 3 hours     400.000
8 Ngoài giờ 1 hours       80.000
9 Sgn-Cuchi-Sgn 5 hours 1.100.000
10 Sgn-Cuchi-Sgn (Bến Dược) 1N 1.200.000
11 Sgn-Tayninh-Cuchi-Sgn 1N 2.200.000
12 Sgn-Cái Bè-Sgn 1N 1.800.000
13 Sgn-Mytho-Sgn 1N 1.600.000
14 Sgn-Mytho-Trai ran-Sgn 1N 1.750.000
15 Sgn-Vung tau/Longhai-Sgn 1N 2.200.000
16 Sgn-Vung tau/Longhai-Sgn 2N 3.000.000
17 Sgn-Binh Châu-Sgn 1N 2.200.000
18 Sgn-Binh Châu-Sgn 2N 2.800.000
19 Sgn-Caibe-Vinhlong-Sgn 1N 2.200.000
20 Sgn-Caibe-Vinhlong-Sgn 2N 2.800.000
21 Sgn-Vinhlong-Cantho-Sgn 2N 2.800.000
22 Sgn-Vinhlong-Cantho-Sgn 3N 4.000.000
23 Sgn-Chaudoc-Sgn 2N 4.000.000
24 Sgn-Cần Thơ-Chaudoc-Sgn 2N 4.200.000
25 Sgn-Chaudoc-Sgn 3N 4.500.000
26 Sgn-Phanthiet (01 chiều) 1N 2.500.000
27 Sgn-Phanthiet-Mui Ne 2N 3.500.000
28 Sgn-Phanthiet - Mui Ne 3N 4.500.000
29 Madagui 2N 3.000.000
30 Sgn-Dalat-Sgn 2N 4.500.000
31 Sgn-Dalat-Sgn 3N 5.500.000
32 Sgn-Dalat-Sgn 4N 6.500.000
33 Sgn-Nhatrang-Sgn 2N 6.000.000
34 Sgn-Nhatrang-Sgn 3N 6.500.000
35 Sgn-Nhatrang-Sgn 4N 7.000.000
36 Sgn-Dalat-Nhatrang-Sgn 4N 7.500.000
37 Sgn-BuonMathuot-Sgn 2N 6.500.000
38 Sgn-BuonMathuot-Sgn 3N 7.500.000

GHI CHÚ 

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế  VAT, bến bãi, ăn nghỉ của lái xe. Đã bao gồm cầu đường, bảo hiểm.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 - 01/5, Lễ 2/9, Tết Tây tăng từ 20-30%. Tết AL tăng 40-50%.

CÁC HÃNG XE